Tel. Contacte 937 433 274 Mob. 622 450 334

Avís Legal

AVÍS LEGAL

L’Empresa EL PUIG DE LA BALMA, SL, amb domicili professional a la Casa de  Camp el Puig S/N de Mura-08279 (BARCELONA)  i CIF B59125997 és el propietari i gestor de la web EL PUIG DE LA BALMA, SL, i posa a la seva disposició la web informativa http:// www.puigdelabalma.com així com les seves normes de funcionament.

La utilització de la present web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la citada web. El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per a qualsevol suggeriment o aclariment, pot escriure’ns a l’adreça de correu electrònic a elpuigdelabalma@gmail.com

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EL PUIG DE LA BALMA és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d’elements del web.

S’autoritza l’activitat de descarregar i emmagatzemar en el disc dur de l’usuari del web la informació continguda i que és propietat de EL PUIG DE LA BALMA,SL sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui el que sigui el mitjà), reutilitzin, copiïn (sigui el que sigui el mitjà) plagiïn, etc. per a finalitats de caràcter públic o comercial, sense l’autorització per escrit de EL PUIG DE LA BALMA, SL.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol USUARI del web.
CONTINGUTS DE LA WEB I RESPONSABILITAT

EL PUIG DE LA BALMA,SL rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, sense comunicació prèvia.

EL PUIG DE LA BALMA,SL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada o no publicada amb el seu nom.

EL PUIG DE LA BALMA,SL no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

Així mateix, EL PUIG DE LA BALMA  no es fa responsable dels possibles errors de Seguretat, problemes tècnics o fallades mecàniques que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS
Per al cas que EL PUIG DE LA BALMA,SL proporcioni l’accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços seria únicament amb la finalitat exclusiva d’informar de l’existència d’altres fonts d’informació en Internet. EL PUIG DE LA BALMA, SL  no és responsable ni del contingut d’aquests webs ni del resultat obtingut per l’usuari si accedeix.
ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS


Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hipervincle entre les seves pàgines web i el web de EL PUIG DE LA BALMA,SL qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de EL PUIG DE LA BALMA, SL, sempre que es respecti l’estructura de la part del web de EL PUIG DE LA BALMA,SL on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de EL PUIG DE LA BALMA dins del seu web.
Establir un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PUIG DE LA BALMA,SL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de EL PUIG DE LA BALMA dels seus serveis i continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT: AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

L’informem de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat d’EL PUIG DE LA BALMA,SL al qual s’incorporaran les dades personals que vostè ens proporcioni, amb la finalitat de fer un us intern i ocupar-nos de les seves consultes i/o serveis oferts o requerits. En cas de que vostè no estigui d’acord cal que ens ho indiqui expressament per escrit.

Les dades personals incorporades al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una carta, amb copia del seu DNI, a EL PUIG DE LA BALMA,SL a Casa de Camp el Puig s/n de Mura-08180 (BARCELONA).